Çocuklarda Skolyoz

Çocuklarda Skolyoz

Çocuklarda Skloyoz, Skolyoz, Düz biçimde olması gereken omurganın yan tarafa doğru (sağ yada sol) eğrilmesidir. Bu hastalık doğuştan da olabilir, ergenlik veya çocukluk sürecinde de kendini gösterebilir. Skolyoz hastalığının farklı tipleri bulunur. En yaygın olarak rastlanılanı 'idiopatik' Skolyoz tipidir. Bu hastalık her 100 çocuktan 3'ünde kendini gösterir.

Küçük yaşlarda iken kız çocuklarda veya erkek çocuklar genelde aynı oranda etkilenir. Fakat ergenlik zamanında oluşma riski kızlarda 10 kat oranda daha fazla olur. Basir Skolyoz hastalığı sadece dış görünüş olarak sıkıntı oluşturur. Fakat ilerleyen zamanlarda gündelik aktivitelerde kısıtlama, ansksiyete ve depresyon gibi psikoljik sorunlar ve kalp, akciğerlerde kalıcı zararlar meydana getirir.
Skolyoz engellenebilen bir hastalık değildir. Fakat erken teşhis ve tedavi muayene ettirmeleri gerekir.

Skolyoz hastalığının ilerlemesini belirleyen en önemli etken; çocuğun büyüme potansiyelidir. En riskli dönemler; eğriliğin ayda bir yada iki dereceye kadar artma gösterdiği ve ergenlik çağındaki hızlı boy uzamasıdır. Skolyoz hastalığının kızlarda daha fazla rastlanmasının nedeni; büyüme evresini daha hızlı sürede tamamlamaları ve omurganın bu hızlı sürece uyum sağlayamamasıdır. Skolyoz hastalığının en riskli olduğu dönem büyüme hızının en yüksek olduğu regl döneminden hemen önceki süreçtir.

Çocuklarda Skolyoz Belirtileri
 • Bir omzunun diğer omzuna göre daha yüksekte bulunmasıdır.
 • Belin bir bölümünün diğer bölümünden daha içeri oyuk olması ve diğer bölümünün dışarı oyuk olmasıdır yada daha dolgun gözükmesidir.
 • Kollarını yan taraflara sarkıttığı zaman bir yanda kol ile gövde arasındaki boşluğun diğerine göre daha çok olmasıdır.
 • Bir kürek kemiğinin diğer kürek kemiğine göre daha belirgin ve yüksekte olmasıdır.
 • Bir kalçasının diğer kalçaya göre daha belirgin ve yüksekte olmasıdır.
 • Denge bozukluklarının meydana gelmesidir.
 • Gövdenin bacaklara göre daha orantısız ve kısa olmasıdır.
 • Kafa izdüşümünün leğen kemiklerinin orta kısmına denek gelmesidir.
 • Çocuğa arkadan bakıp omurgasını yere paralel biçimde öne eğilmesini istediğiniz zaman; sırtının bir yanının diğer yanına göre daha belirgin ve yüksekte kalmasıdır. Bu duruma hörgüç görüntüsü denir.
 • Bu belirtilerin herhangi birine rastlandığı zaman mutlaka doktora başvurmak gerekir.
Çocuklarda Skolyoz Tedavi Edilmezse Nelere Neden Olur?
 • Kalp hastalıkları
 • Akciğer ve solunum hastalıkları
 • Yeti eksiklikleri
 • Psikolojik problemler
 • İleri demorfitelerde omurilik basısı
 • Felç
Çocuklarda Skolyoz Tedavisi

Küçük yaşlarda meydana gelen skolyoz tedavi seçenekleri çocuğun yaşına, eğriliğin çeşidine be eğriliğin bulunduğu yere göre değişmekle beraber 3 başlık altında toplanır;
 • Gözlem
 • Korse Tedavisi
 • Skolyoz ameliyatı
Çocuklarda Skolyoz ve Gözlem Tedavisi
Eğer skolyoz derecesi 20'nin altında bir değer ise birey doktor gözetiminde olur. Skolyoz derecesinin 20 üzerinde olduğu durumlarda başvurulur. Fakat 0-5 yaş aralığında uygulamak zordur. Bu nedenle genel anestezi altında düzeltme yapılır ve gövde açıları tercih edilir.

Çocuklarda Skolyoz ve Ameliyatı

Eğer eğrilik derecesi 60 ve üzerinde ise bu yöntem tercih edilir.
Son Güncelleme : 18.04.2021 03:25:42
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
 • Uzm. Burcu Soyupak - 18.04.2021 03:25:42
Çocuklarda Skolyoz ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Çocuklarda Skolyoz Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Çocuklarda Skolyoz"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Skolyoz Düzeltme Egzersizleri
Skolyoz Düzeltme Egzersizleri
Skolyoz Düzeltme Egzersizleri, Skolyoza özel olarak yapılması gereken fizik tedavi egzersizleri faydalı olmaktadır. Fakat bu egzersizler için zaman kavramı önem arz etmektedir. Çok erken yaşta başlamakta olan egzersizler çocuklarda erken bıkkınlığa n...
Skolyoz Dereceleri
Skolyoz Dereceleri
Skolyoz Dereceleri, Skolyoz halk arasında omurga eğriliği olarak bilinir. Skolyoz başlı başına bir hastalık değildir sadece bir bulgudur. Bir çok hastalığın etkeni yada sonucu olarak meydana gelebilir. İnsan omurgası yapı itibariyle anatomik olar...
Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler
Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler
Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler: Skolyoz, omurganın sağa veya sola eğilmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu rahatsızlığın birçok nedeni vardır. Küçük yaşlarda başlar ve belirli bir yaştan sonra ilerlemesi durur.Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler ...
Skolyoz İçin Yatak
Skolyoz İçin Yatak
Skolyoz İçin Yatak, Skolyoz bir omurga rahatsızlığı olduğu için, kullanılan yatak da oldukça önemlidir. Çünkü skolyozlu hastaların özellikle sırt bölgelerinde omurların eğilmesi sonucu ağrılar meydana gelir. Bu ağrılar giderek şiddetlenir. Bu durumda...
Skolyoz Ağrısı Nasıl Geçer
Skolyoz Ağrısı Nasıl Geçer
Skolyoz Ağrısı Nasıl Geçer, Skolyoz insan omurgasının yana doğru yatışı olarak ifade edilir. Daha çok gelişim çağında görülen skolyoz, omurganın gelişimi ile birlikte her türlü tehliklere ve baskıya açık haldedir. Bu nedenle omurga çeşitli eğilmelere...
Skolyoz Ameliyatı Sonrası
Skolyoz Ameliyatı Sonrası
Skolyoz Ameliyatı Sonrası, skolyoz omurga, göğüs ve bel kısmında görülür. Skolyoz eğriliği omurganın sağa, sola ve içeriye doğru kıvrılarak eğilmesinden oluşan bir hastalıktır. Sağlıklı olan bir kişide omurgası boyunla kalça kemiğine doğru düz bir şe...
Minimal Skolyoz
Minimal Skolyoz
Minimal skolyoz, Adından da belli olduğu üzere çok fazla belli olmayan, çok aşırı rahatsız etmeyen ve derecesi çok düşük olan skolyoz çeşididir. minimal skolyoz genellikle on derecenin altında olan skolyoz çeşididir. Minimal skolyoz sonradan oluşan b...
Lomber Skolyoz
Lomber Skolyoz
Lomber Skolyoz, bel bölgesinde omurga eğriliğinin meydana gelmesini ifade etmektedir. Birtakım nedenlerle birlikte ortaya çıkan bu rahatsızlığın şiddeti yaş faktöründen ötürü kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Beldeki omurganın deformasyon geçirmes...
Torakal Skolyoz
Torakal Skolyoz
Torakal skolyoz, ergenlik döneminde görülebilen bir skolyoz türüdür. Kız çocuklarında erkek çocuklara oranla daha fazla görülebilmektedir. Torakal skolyoz taraflı skolyoz olarak da ifade edilebilmektedir. Bu hastalıkta omurga kavisli bir yay şeklinde...
Skolyoz Ağrısı
Skolyoz Ağrısı
Skolyoz Ağrısı, Skolyoz omurları sağa, sola, geriye, öne doğru yer değiştirmesini sağlar. Omurga kendi çevresinde döner. Omurgaya arkadan bakıldığında eğri durur. Kişi öne doğru eğildiğinde omurga düz olur. Belin yana ve arkaya doğru hareketini sağla...
Skolyoz Ölçümü
Skolyoz Ölçümü
Skolyoz Ölçümü, yapılırken omurgadaki oluşan eğrilik açısı için Cobb tarafından tanımlanmış olan yöntem kullanılmaktadır. Ölçüm aşamasında omurganın ana hattından ayrılmış olan ilk omurun üst tarafından geçen çizgi ile omurganın aly kısmındaki düzelm...
Skolyoz Ameliyatı
Skolyoz Ameliyatı
Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz gelişme çağında omurganın sağa doğru eğilmesiyle, omurgada, göğüste ve bel bölgesinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Skolyoz, omurganın sağa, sola veya içeri doğru eğilmesiyle oluşur. Skolyoz ameliyatı, bu eğriliği düzeltmek...

 

Skolyoz Düzeltme Egzersizleri
Skolyoz Dereceleri
Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler
Skolyoz İçin Yatak
Skolyoz Ağrısı Nasıl Geçer
Skolyoz Ameliyatı Sonrası
Minimal Skolyoz
Lomber Skolyoz
Torakal Skolyoz
Skolyoz Ağrısı
Skolyoz Ölçümü
Skolyoz Ameliyatı
Hafif Skolyoz
Boyunda Skolyoz
Skolyoz Boy Uzaması
Skolyoz Nasıl Düzelir
Torakolomber Skolyoz
Skolyoz Bitkisel Tedavi
Bebeklerde Skolyoz Nasıl Anlaşılır
Skolyoz 10 Derece
Skolyoz Başlangıcı
Skolyoz Zararları
Skolyoz Eğriliği Egzersizleri
Skolyoz Ameliyatı Riskleri
Skolyoz Barfiks
Sağ Torakal C Skolyoz
Skolyoz Sırt Ağrısı
Skolyoz Bacak Ağrısı
Skolyoz İçin Pilates
Akciğerde Skolyoz Nedir
Popüler İçerik
Hafif Skolyoz
Hafif Skolyoz
Hafif skolyoz, skolyoz kişilerin vücutlarında meydana gelen bir omurga eğriliğidir. Bir hastalık değil bir bulgu olarak kabul edilebilir. Çünkü bazı k...
Boyunda Skolyoz
Boyunda Skolyoz
Boyunda skolyoz, Vücudun önemli mekanizmalarından bir tanesi boyun omuriliktir. Boyun omurilik oldukça önemli ve dikkat edilmesi gereken bir bölgedir....
Skolyoz Boy Uzaması
Skolyoz Boy Uzaması
Skolyoz Boy Uzaması, omurga eğriliği olarak bilinen bir rahatsızlık olan skolyoz boy uzamasını olumsuz yönde etkiler. Sırt ve bel kısmında meydana gel...
Skolyoz Nasıl Düzelir
Skolyoz Nasıl Düzelir
Skolyoz nasıl düzelir, skolyoz omurgadaki anormal eğimden kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Genellikle doğuştan olan bu rahatsızlık ne kadar erken yaşla...
Torakolomber Skolyoz
Torakolomber Skolyoz
Torakolomber Skolyoz, tıp dilinde torakombler olarak isimlendirilen göğüs ile sakrum arasındaki omurga kısmında oluşan eğrilik olarak tanımlanmaktadı...
Skolyoz Bitkisel Tedavi
Skolyoz Bitkisel Tedavi
Skolyoz bitkisel tedavi yöntemi ile meydana gelmiş olan omurga eğilmelerine ve omurga rahatsızlıklarına karşı oldukça faydalı uygulamalardan biridir. ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Skolyoz Düzeltme Egzersizleri
Skolyoz Dereceleri
Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler
Skolyoz İçin Yatak
Skolyoz Ağrısı Nasıl Geçer
Lomber Bölgede Skolyoz Olması
Sırtımda 12-15 Derecelik Bir Skolyoz
Tüm Doktorlar Farklı Ölçüyor Dereceleri Kesin Ölçüm Var Mı?
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Lomber Bölgede Skolyoz Olması
Sırtımda 12-15 Derecelik Bir Skolyoz
Tüm Doktorlar Farklı Ölçüyor Dereceleri Kesin Ölçüm Var Mı?
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021