Skolyoz Hastalığı

Skolyoz Hastalığı

Skolyoz Hastalığı; bir diğer adıyla omurga eğriliği bir hastalığın bulgusu olarak görülür. İnsan omurgası yandan bakıldığında zaten kıvrımlı bir yapıya sahiptir. Ancak insan vücuduna arkadan bakıldığında omurgalar dümdüz olmalıdır. Skolyoz hastalığında ise bu düzlük bozulmuş ve omurga arkadan bakıldığında sağ veye sola kıvrımlar oluşturmuştur. Öncede belirttiğimiz gibi skolyozu tam olarak bir hastalık olarak isimlendirmek yanlıştır. Skolyoz tıpkı başka hastalıkların tespiti için vücudumuzun verdiği diğer tepkiler gibidir. Bu nedenle skolyoz omurgalarda görülen şekli deformitelerdir. Skolyoz bir çok hastalıktan dolayı kendisini gösterebileceği gibi farklı yaşlarda veya omurganın farklı yerlerinde de görülebilir.

Skolyozun Nedenleri

Skolyozun ortaya çıkmasına neden olan farklı hastalıklar vardır. Skolyozun görüldüğü en sık şekli idiyopatik yani nedeni bilinmeyen skolyozdur. Bu nedenle tam olarak hangi faktörlerin skolyoza yol açabileceği bilinmemektedir. Tüm bunlara rağmen skolyozun görülmesinde genetik etmenlerin rol oynayabileceği düşünülüyor. Genetik faktörlerin etkili olmasını sadece genetiğe bağlamamalıyız. Bu genetik yatkınlığın yanında çevresel faktörlerin etkisi de vardır.

Skolyozun Belirtileri
  • Kalça ve omuz seviyelerinde eşitsizlik
  • Kollar ile vücut arasındaki mesafede farklılık
  • Bir bacağın diğerinden daha büyük olduğu hissi
  • Kürek kemiklerinin eşit olamaması
  • Kalçanın bir tarafını diğeriyle eşit seviyede olmaması
  • Kafanın tam ortasından aşağı inildiğinde leğen kemiklerini tam ortasına inmemesi
Tüm bunlar görülebilecek belirtilerdir. Ancak skolyozun kesin tanısını koymak için uygulanması gereken tüm omurgayı içine alacak şekilde boydan çekilecek olan röntgendir.

Skolyozun Türleri
  • İdiopatik Skolyoz: Daha öncede belirttiğimiz gibi idipotik skolyoz en çok görülen skolyoz türüdür. İdipatik skolyoz, nedeni bilinmeyen veya tam olarak aydınlığa kavuşturulmamış skolyoza denir. Omurgada meyadana gelen bu eğrilik hem sağa hem sola olup S şeklinde veya sadece bir yöne kayma yaarak C şeklinde görülebilir.
  • Nöromüsküler Skolyoz: İdiopatik skolyozdan sonra en sık görülen skolyoz tipidir. Nöromüsküler skolyozun görülme nedeni kas veya sinirlerde meydana gelen hastalıklardır. Bu skolyoz tipinde diğerinden farklı olarak solunum sıkıntısı ve işitme kusurları olabilmektedir. Skolyozun bu türünde daha küçük yaşta cerrahi müdahale uygulanabilir.
  • Konjenital Skolyoz: Bu skolyoz tipinde hastalık anne karnındaki bebeğin gelişimi sırasında oluşur. Yani bebek doğuştan bu eğriliğe sahiptir. Doğuştan olması nedeniyle ilerlemesi daha hızlıdır. Bu nedenle tedavisi daha küçük yaşlarda başlayabilir.
Skolyozun Görülme Sıklığı

Skolyozun görülme yüzdesi yaklaşık olarak %2-4 arasındadır. Bununla birlikte kız çocuklarında erkeleler göre sekiz on kat daha fazla karşımıza çıkmaktadır. Bu skolyozların çoğu düşük dereceli eğriliklerdir. Bunların ancak %10 u skolyoz tedavisini gerektirecek kadar ileriye gitmiştir.

Skolyozun Tedavisi

Skolyozun tedavisinde de izlenecek olan yol tüm hastalıklarda olduğu gibi hastadan hastaya değişkenlik arz etmektedir. Bununla birlikte her hastanın anı tedavi şekline verdiği yanıt da değişkendir. Bir yöntem bir hastada çok işe yarasa da bir hastada o yöntem hiçbir işe yaramayabilir. Skolyozla birlikte gelişen bu eğrilik daha çok çocukluk ve ergenlik döneminden hızlı bir ilerleme göstermektedir. Tüm bu nedenler düşünüldüğünde skolyozun tedavisi için kesin bir şeyler söylemek doğru olmaz. Tedavi sürecini belirleyecek olan hastanın tüm koşullarını değerlendirip en iyisini belirleyecek olan kendi doktorudur. Yine de uygulanabilecek olan yöntemler şunlardır;

Fizik Tedavi Egzersizleri: Bu yöntem daha küçük eğrilikler (20-25 derece) için kullanılır. Tedaviye başlama zamanı bu yöntem için oldukça önemlidir.

Korse Tedavisi: Bu yöntem orta dereceli eğrilikler(20-40) için kullanılır. Yapılan araştırmalara uygun koşullarda kullanılan korseler hasatların ameliyat olma oranlarını düşürmektedir.

Cerrahi Tedavi: Bu yöntem ise daha büyük eğrilikler(40-45) için kullanılmaktadır.
Son Güncelleme : 26.03.2021 12:14:25
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Esma Ekemen - 26.03.2021 12:14:25
Skolyoz Hastalığı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Skolyoz Hastalığı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Skolyoz Hastalığı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Skolyoz Düzeltme Egzersizleri
Skolyoz Düzeltme Egzersizleri
Skolyoz Düzeltme Egzersizleri, Skolyoza özel olarak yapılması gereken fizik tedavi egzersizleri faydalı olmaktadır. Fakat bu egzersizler için zaman kavramı önem arz etmektedir. Çok erken yaşta başlamakta olan egzersizler çocuklarda erken bıkkınlığa n...
Skolyoz Dereceleri
Skolyoz Dereceleri
Skolyoz Dereceleri, Skolyoz halk arasında omurga eğriliği olarak bilinir. Skolyoz başlı başına bir hastalık değildir sadece bir bulgudur. Bir çok hastalığın etkeni yada sonucu olarak meydana gelebilir. İnsan omurgası yapı itibariyle anatomik olar...
Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler
Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler
Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler: Skolyoz, omurganın sağa veya sola eğilmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu rahatsızlığın birçok nedeni vardır. Küçük yaşlarda başlar ve belirli bir yaştan sonra ilerlemesi durur.Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler ...
Skolyoz İçin Yatak
Skolyoz İçin Yatak
Skolyoz İçin Yatak, Skolyoz bir omurga rahatsızlığı olduğu için, kullanılan yatak da oldukça önemlidir. Çünkü skolyozlu hastaların özellikle sırt bölgelerinde omurların eğilmesi sonucu ağrılar meydana gelir. Bu ağrılar giderek şiddetlenir. Bu durumda...
Skolyoz Ağrısı Nasıl Geçer
Skolyoz Ağrısı Nasıl Geçer
Skolyoz Ağrısı Nasıl Geçer, Skolyoz insan omurgasının yana doğru yatışı olarak ifade edilir. Daha çok gelişim çağında görülen skolyoz, omurganın gelişimi ile birlikte her türlü tehliklere ve baskıya açık haldedir. Bu nedenle omurga çeşitli eğilmelere...
Skolyoz Ameliyatı Sonrası
Skolyoz Ameliyatı Sonrası
Skolyoz Ameliyatı Sonrası, skolyoz omurga, göğüs ve bel kısmında görülür. Skolyoz eğriliği omurganın sağa, sola ve içeriye doğru kıvrılarak eğilmesinden oluşan bir hastalıktır. Sağlıklı olan bir kişide omurgası boyunla kalça kemiğine doğru düz bir şe...
Minimal Skolyoz
Minimal Skolyoz
Minimal skolyoz, Adından da belli olduğu üzere çok fazla belli olmayan, çok aşırı rahatsız etmeyen ve derecesi çok düşük olan skolyoz çeşididir. minimal skolyoz genellikle on derecenin altında olan skolyoz çeşididir. Minimal skolyoz sonradan oluşan b...
Lomber Skolyoz
Lomber Skolyoz
Lomber Skolyoz, bel bölgesinde omurga eğriliğinin meydana gelmesini ifade etmektedir. Birtakım nedenlerle birlikte ortaya çıkan bu rahatsızlığın şiddeti yaş faktöründen ötürü kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Beldeki omurganın deformasyon geçirmes...
Torakal Skolyoz
Torakal Skolyoz
Torakal skolyoz, ergenlik döneminde görülebilen bir skolyoz türüdür. Kız çocuklarında erkek çocuklara oranla daha fazla görülebilmektedir. Torakal skolyoz taraflı skolyoz olarak da ifade edilebilmektedir. Bu hastalıkta omurga kavisli bir yay şeklinde...
Skolyoz Ağrısı
Skolyoz Ağrısı
Skolyoz Ağrısı, Skolyoz omurları sağa, sola, geriye, öne doğru yer değiştirmesini sağlar. Omurga kendi çevresinde döner. Omurgaya arkadan bakıldığında eğri durur. Kişi öne doğru eğildiğinde omurga düz olur. Belin yana ve arkaya doğru hareketini sağla...
Skolyoz Ölçümü
Skolyoz Ölçümü
Skolyoz Ölçümü, yapılırken omurgadaki oluşan eğrilik açısı için Cobb tarafından tanımlanmış olan yöntem kullanılmaktadır. Ölçüm aşamasında omurganın ana hattından ayrılmış olan ilk omurun üst tarafından geçen çizgi ile omurganın aly kısmındaki düzelm...
Skolyoz Ameliyatı
Skolyoz Ameliyatı
Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz gelişme çağında omurganın sağa doğru eğilmesiyle, omurgada, göğüste ve bel bölgesinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Skolyoz, omurganın sağa, sola veya içeri doğru eğilmesiyle oluşur. Skolyoz ameliyatı, bu eğriliği düzeltmek...

 

Skolyoz Düzeltme Egzersizleri
Skolyoz Dereceleri
Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler
Skolyoz İçin Yatak
Skolyoz Ağrısı Nasıl Geçer
Skolyoz Ameliyatı Sonrası
Minimal Skolyoz
Lomber Skolyoz
Torakal Skolyoz
Skolyoz Ağrısı
Skolyoz Ölçümü
Skolyoz Ameliyatı
Hafif Skolyoz
Boyunda Skolyoz
Skolyoz Boy Uzaması
Skolyoz Nasıl Düzelir
Torakolomber Skolyoz
Skolyoz Bitkisel Tedavi
Bebeklerde Skolyoz Nasıl Anlaşılır
Skolyoz 10 Derece
Skolyoz Başlangıcı
Skolyoz Zararları
Skolyoz Eğriliği Egzersizleri
Skolyoz Ameliyatı Riskleri
Skolyoz Barfiks
Sağ Torakal C Skolyoz
Skolyoz Sırt Ağrısı
Skolyoz Bacak Ağrısı
Skolyoz İçin Pilates
Akciğerde Skolyoz Nedir
Popüler İçerik
Hafif Skolyoz
Hafif Skolyoz
Hafif skolyoz, skolyoz kişilerin vücutlarında meydana gelen bir omurga eğriliğidir. Bir hastalık değil bir bulgu olarak kabul edilebilir. Çünkü bazı k...
Boyunda Skolyoz
Boyunda Skolyoz
Boyunda skolyoz, Vücudun önemli mekanizmalarından bir tanesi boyun omuriliktir. Boyun omurilik oldukça önemli ve dikkat edilmesi gereken bir bölgedir....
Skolyoz Boy Uzaması
Skolyoz Boy Uzaması
Skolyoz Boy Uzaması, omurga eğriliği olarak bilinen bir rahatsızlık olan skolyoz boy uzamasını olumsuz yönde etkiler. Sırt ve bel kısmında meydana gel...
Skolyoz Nasıl Düzelir
Skolyoz Nasıl Düzelir
Skolyoz nasıl düzelir, skolyoz omurgadaki anormal eğimden kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Genellikle doğuştan olan bu rahatsızlık ne kadar erken yaşla...
Torakolomber Skolyoz
Torakolomber Skolyoz
Torakolomber Skolyoz, tıp dilinde torakombler olarak isimlendirilen göğüs ile sakrum arasındaki omurga kısmında oluşan eğrilik olarak tanımlanmaktadı...
Skolyoz Bitkisel Tedavi
Skolyoz Bitkisel Tedavi
Skolyoz bitkisel tedavi yöntemi ile meydana gelmiş olan omurga eğilmelerine ve omurga rahatsızlıklarına karşı oldukça faydalı uygulamalardan biridir. ...
Bebeklerde Skolyoz Nasıl Anlaşılır
Bebeklerde Skolyoz Nasıl Anlaşılır
Bebeklerde Skolyoz Nasıl Anlaşılır için belirtiler dikkate alınarak sonuca varılır. Bebeklerde skolyoz olması tıp dilinde konjenital skolyoz yani bebe...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Skolyoz Düzeltme Egzersizleri
Skolyoz Dereceleri
Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler
Skolyoz İçin Yatak
Skolyoz Ağrısı Nasıl Geçer
Lomber Bölgede Skolyoz Olması
Sırtımda 12-15 Derecelik Bir Skolyoz
Tüm Doktorlar Farklı Ölçüyor Dereceleri Kesin Ölçüm Var Mı?
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Lomber Bölgede Skolyoz Olması
Sırtımda 12-15 Derecelik Bir Skolyoz
Tüm Doktorlar Farklı Ölçüyor Dereceleri Kesin Ölçüm Var Mı?
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021